Anna Błaszczyk - Miężalska

Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego.