mgr Joanna Łasak – Hampel

Neurologopeda, specjalista Wczesnej Interwencji Logopedycznej, socjoterapeuta

Moja pasja to KOMUNIKACJA- od kontaktu wzrokowego, myśli, gestu, obrazu, symbolu po elementarne ćwiczenia dykcji.

Pracuję z człowiekiem od narodzin po późną dojrzałość. W terapii nie kieruję się sztywnymi zasadami i „nieomylnymi” metodami, gdyż wiem, iż nie istnieje metoda, która byłaby odpowiednia dla większości moich małych i tych dojrzałych odbiorców. Dlatego w pracy m.in. z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi nie obce jest mi podejście behawioralne, Growth through Play System, jak i program Son-Rise. Dlatego każde oddziaływanie terapeutyczne dostosowuję do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czym się zajmuję w ramach ukończonej specjalizacji z neurologopedii klinicznej:

 • prowadzę logopedyczną diagnozę i terapię pacjenta z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem mózgowych ośrodków mowy
 • pracą z Opóźnionym Rozwojem Mowy, dyslalią, zaburzeniami mowy na tle zespołów genetycznych, Mózgowym Porażenie Dziecięcym, Autyzmem, Zespołem Aspergera, niedosłuchami, Afazją, SLI, SLA, rozszczepem podniebienia
 • terapią i korekcją zaburzeń funkcji połykania, ssania, oddychania, odgryzania i żucia w przypadku pacjentów z porażeniem, wcześniactwem, po wypadkach komunikacyjnych, po zabiegach chirurgicznych, po laryngektomii
 • terapią jąkania
 • terapia mutyzmu
 • wprowadzaniem i pracą opartą o alternatywne metody komunikacji AAC
 • ćwiczeniami emisji i higieny głosu oraz oddechu przeponowego m.in. w przypadku wystąpienia guzków śpiewaczych/głosowych
 • zaburzeniami mowy w przebiegu chorób nowotworowych
 • ćwiczeniami fluencji słownej i dykcji

Prywatnie szczęśliwa żona i mama, po uszy w swych trzech mężczyznach zakochana.

 • Logopedia

  jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju oraz usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

 • Neurologopedia

  zajmuje się terapią dzieci i dorosłych, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.