mgr Ewa Sobczak

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię pary i terapię rodziny. Pracuję jako terapeuta indywidualny w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzę terapię krótko- i długoterminową młodzieży oraz osób dorosłych. W pracy z pacjentami korzystam również z podejścia racjonalnej terapii zachowania (RTZ) i z elementów terapii systemowej . Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Interesuje się też psychologią sportu. Zajmuję się pracą z osobami o zaniżonej samoocenie, odczuwającymi lęk w sytuacjach społecznych. Pomagam pacjentom, którzy odczuwają trudności w wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb, cierpią na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania. Pracuje z osobami, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, mają problemy w relacjach interpersonalnych, doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Prywatnie mama Frania i Helenki.

  • Psychologia

    Psychologia jest nauką zajmującą się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniem człowieka. Bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.