Psychologia

Psychologia jest nauką zajmującą się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniem człowieka. Bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem. Diagnostyka psychologiczna jest ważnym elementem diagnozy pacjenta stanowiącym uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej i neurologicznej niezbędne do uzyskania całościowego obrazu funkcjonowania danej osoby. Diagnoza odbywa się w oparciu o wywiad, testy psychologiczne oraz kryteria diagnostyczne. Psychologia obejmuje również terapię opartą na regularnych kontaktach międzyludzkich, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami i zaburzeniami, która służy poprawie jakości życia.

Nasi terapeuci z zakresu psychologii