mgr Joanna Świergosz

Oligofrenopedagog (pedagog specjalny), terapeuta i diagnosta Integracji Bilateralnej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

Jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą Integracji Bilateralnej i terapeutą Integracji Sensorycznej. Od kilku lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, oraz z dziećmi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. W swojej pracy wykorzystuję wiele metod i technik terapeutycznych. Pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi zaczęłam już w czasach liceum działając jako wolontariusz w świetlicy społecznej. W czasie studiów aktywnie rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności pracując jako wolontariusz m.in. w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” oraz w Przedszkolu Nr 135 dla dzieci z Autyzmem.
Dzięki ukończonym kursom, szkoleniom oraz zdobytej wiedzy i doświadczeniu pomagam dzieciom, budując z nimi pozytywny kontakt, a także patrzeć całościowo na sytuację dziecka i możliwości pomocy. Jestem otwarta na współpracę z rodzicami i z chęcią dzielę się nimi swoimi spostrzeżeniami.
Największym zainteresowaniem są dla mnie zagadnienia związane z Integracją Sensoryczną, w których to stale pogłębiam swoją wiedzę i możliwości terapeutyczne.

Prywatnie szczęśliwa żona.

  • Integracja sensoryczna

    zajmuje się zachodzącym w układzie nerwowym procesem organizacji wrażeń zmysłowych. Prawidłowa integracja bodźców docierających do człowieka pozwala na odpowiednie, adekwatne do sytuacji reagowanie, zaś jej zaburzenia wywierają negatywny wływ na uczenie się, zachowanie oraz rozwój emocjonalno – społeczny.