Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna zajmuje się zachodzącym w układzie nerwowym procesem organizacji wrażeń zmysłowych. Prawidłowa integracja bodźców docierających do człowieka pozwala na odpowiednie, adekwatne do sytuacji reagowanie, zaś jej zaburzenia wywierają negatywny wływ na uczenie się, zachowanie oraz rozwój emocjonalno – społeczny.

Nasi terapeuci z zakresu integracji sensorycznej