dr Małgorzata Burzyńska

Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym i doradcą zawodowym.

Wspieram Osoby w dostrzeganiu własnego potencjału, możliwości wzrostu i znalezieniu celu, zarówno w rozwoju osobistym jak i zawodowym. W pracy integruję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, pracę na zasobach oraz elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych, sesji doradztwa zawodowego i treningów rozwoju osobistego (spotkania indywidualne i grupowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, autoterapii i Racjonalnej Terapii Zachowania).

Doświadczenie zdobywałam m.in. w ośrodkach szkolno-wychowawczych, centrach integracji społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i środowiskowych domach samopomocy. Dbam o systematyczny rozwój kompetencji biorąc udział w szkoleniach, treningach terapeutycznych, warsztatach (Racjonalna Terapia Zachowania, Terapia EEG-biofeedback, szkolenie Points of You, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Szkoła Coachów Akademii Set).

Zapraszam Osoby, które poszukują swojego miejsca w świecie (relacje, wybór drogi edukacyjnej i zawodu, tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna), chcą lepiej zrozumieć i wyrażać siebie, poszukują możliwości przezwyciężenia trudności (specjalne potrzeby edukacyjne, zaniżona samoocena, lęk, problemy w relacjach, doświadczenie niepełnosprawności i inne).

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Stwarzam bezpieczną przestrzeń i otwarte podejście dla Osób LGBT+

  • Psychologia

    Psychologia jest nauką zajmującą się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniem człowieka. Bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.