Urszula Wesół

Nazywam się Urszula Wesół. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą pedagogicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i terapii pedagogicznej. W swojej pracy staram się odpowiadać na potrzeby dzieci i ich wyzwania w zakresie rozwijania komunikacji, funkcjonowania psychomotorycznego, procesów poznawczych i sensorycznych. Obok bezpośredniej pracy z dzieckiem skupiam się na poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych i możliwości współpracy z innymi specjalistami czy instytucjami.
Prowadzę:

  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • ćwiczenia rozwijające procesy poznawcze,
  • zabawy przygotowujące do nauki i doskonalące umiejętność czytania i pisania,
  • zabawy fundamentalne,
  • zabawy sensoryczne,
  • zabawy rozwijające małą motorykę,
  • wsparcie w procesie orzecznictwa.

Poza przedszkolem i gabinetem można mnie spotkać na spacerowych trasach oraz przy filiżance kawy i ciastku

  • Pedagogika

    jest nauką o wychowaniu i kształceniu oraz formach organizacji procesu wychowawczego. Służy diagnozie i terapii nieprawidłowości rozwojowych.