Pedagogika

Pedagogika jest nauką o wychowaniu i kształceniu oraz formach organizacji procesu wychowawczego. Służy diagnozie i terapii nieprawidłowości rozwojowych.

Nasi terapeuci z zakresu pedagogiki