Dogoterapia

Dogoterapia to terapia z udziałem psa, która ksztaci zwiększoną wrażliwość na uczucia oraz sprzyja rozwojowi emocjonalnemu w okresie kryzysu. Wykorzystywana jest w edukacji i terapii dzieci i młodzieży oraz terapii osób u kórych obserwujemy nieprawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny.

Nasi terapeuci z zakresu dogoterapii