mgr Iwona Flis

Psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, dyplomowany terapeuta behawioralny – analityk zachowania, pedagog specjalny.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Domu Pomocy Społecznej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Pile. Pracuję jako terapeuta dzieci i młodzieży, u których obserwuje się nietypowy rozwój, zaburzenia zachowania oraz trudności emocjonalne. Jako analityk behawioralny w swojej pracy wykorzystuję udowodnione naukowo metody oparte na pozytywnych wzmocnieniach, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian, pozytywnie wpływając na ukształtowanie właściwych zachowań. Prowadzę konsultacje indywidualne oraz grupowe treningi umiejętności społecznych, których celem jest rozwijanie kompetencji służących efektywnej komunikacji z innymi ludźmi, umiejętności reagowania na własne emocje oraz współpracy w grupie. Rozpoznaję przyczyny trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz pomagam w wypracowaniu celów terapeutycznych. Prowadzę zajęcia edukacyjne, wyrównujące poziom umiejętności dzieci, zwiększające wiarę we własne możliwości, pomagające radzić sobie z trudnymi przeżyciami oraz wyrażać swoje potrzeby. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych trudności prowadzę terapię krótko- i długoterminową.

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt.

  • Psychologia

    Psychologia jest nauką zajmującą się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniem człowieka. Bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.

  • Trening umiejętności społecznych

    jest oddziaływaniem, które ma na celu naukę m.in. reagowania na własne emocje, komunikowania się w innymi ludźmi, czy współpracy w grupie. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania człowieka wśród innych ludzi.