Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest oddziaływaniem, które ma na celu naukę m.in. reagowania na własne emocje, komunikowania się w innymi ludźmi, czy współpracy w grupie. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania człowieka wśród innych ludzi.

Nasi terapeuci z zakresu treningu umiejętności społecznych