Dietetyka

Dietetyka zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz zapobieganiem chorobom zależnym od odżywania. W centrum zainteresowania dietetyki jest kontrolowanie jakości produktów żywieniowych w celu dostosowania racjonalnego odżywania.

Nasi terapeuci z zakresu dietetyki