Psychiatria

Psychiatria zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Diagnostyka psychiatryczna oparta jest na formalnych kryteriach diagnostycznych przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia. Leczenie obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię.

Nasi terapeuci z zakresu psychiatrii