Trening uwagi

Terning uwagi jest ukierunkowany na poprawę koncentracji uwagi oraz innych innych funkcji poznawcych wpływających na proces uczenia.

Nasi terapeuci z zakresu treningu uwagii